ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στον Όμιλο Συγγελίδη η Opel Ελλάς

Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ανακοινώθηκε ότι  η «Opel Ελλάς» περνάει στον Όμιλο Συγγελίδη.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει σχετικά:

« Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία «TROPHY AUTO BRANDS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(«TROPHY»)του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας με την επωνυμία «OPEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(«OPEL»).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 30/6/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 738/2021 απόφασή της,  κατ’  άρθρο  8  παρ.  3  του  ν.  3959/2011,  την  από 12/03/2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία TROPHY του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας OPEL.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την ευρύτερη αγορά εισαγωγής, διανομής και εμπορίας επιβατηγών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων καθώς και ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές  αμφιβολίες ως  προς  το  συμβατό  αυτής  με  τις  απαιτήσεις λειτουργίας  του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Ο κ. Πολυχρόνης  Συγγελίδης , πρόεδρος Ομίλου Συγγελίδη επιβεβαίωσε  την είδηση και τώρα απομένει  η επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου.