ΔΙΕΘΝΗ, Κορωνοϊός

Η Κομισιόν βάζει τέλος στα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού

Η Κομισιόν υιοθέτησε μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει την ανάκληση πλαστών ή εσφαλμένων ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών για την Covid.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν, με αυτό το μέτρο, όταν ένα πιστοποιητικό ανακληθεί σε ένα κράτος μέλος, θα εμφανίζεται ως άκυρο και σε άλλα κράτη μέλη.

Σημειώνεται πως πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτύξει συστήματα ανάκλησης σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, το νέο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ θα επιτρέψει την ασφαλή και αποτελεσματική διασυνοριακή ανάκληση μέσω της πύλης της ΕΕ.

Η εν λόγω βελτίωση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο σύστημα του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού για την Covid.