ΔΙΕΘΝΗ

Οι ειδικότητες και τα δίδακτρα για τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής

studies

 

Τα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ

  • Harvard University (1636)

Εδρα: Cambridge-Boston Massachusetts

Δίδακτρα: 31.456 δολάρια

Ποσοστό αποδεκτών αιτήσεων: 16%

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Οικονομικά, πολιτικές επιστήμες, βιοϊατρικές επιστήμες

Yale University (1701)

Εδρα: New Haven Connecticut

Δίδακτρα: 32.512 δολάρια

Ποσοστό αποδεκτών αιτήσεων: 15%

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Οικονομικά, ιστορία, πολιτικές επιστήμες, βιολογία, βιοϊατρική

  • University of Chicago (1892)

Εδρα: Chicago, Illinois

Δίδακτρα: 30.123 δολάρια

Ποσοστό αποδεκτών αιτήσεων: 40%

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, ιστορία, βιολογία, μαθηματικά

  • Princeton University (1746)

Εδρα: Princeton, New Jersey

Δίδακτρα: 34.865 δολάρια

Ποσοστό αποδεκτών αιτήσεων: 12%

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Οικονομικά, ιστορικά, πολιτικές επιστήμες, μοριακή βιολογία

  • Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Εδρα: Cambridge-Boston Massachusetts

Δίδακτρα: 36.390 δολάρια

Ποσοστό αποδεκτών αιτήσεων: 16%

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Μηχανολογία, υπολογιστές, βιολογία, μαθηματικά, διοίκηση επιχειρήσεων

  • California Institute Of Technology Caltech (1891)

Εδρα: Boulevard-Pasadena, California

Δίδακτρα: 29.940 δολάρια

Ποσοστό αποδεκτών αιτήσεων: 13%

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Μηχανική, φυσικές επιστήμες, βιολογία, μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες, ιστορία

  • Columbia University (1754)

Εδρα: New YorK city, New York

Δίδακτρα: 34.440 δολάρια

Ποσοστό αποδεκτών αιτήσεων: 18%

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Ολες οι ανθρωπιστικές επιστήμες

  • University of Pennsylvania (1740)

Εδρα: Philadelfia, Pennsylvania

Δίδακτρα: 27.544 δολάρια

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Οικονομικά, ιστορία, ψυχολογία

  • Johns Hopkins University (1876)

Εδρα: Baltimore, Maryland

Δίδακτρα: 36.800 δολάρια

Ποσοστό αποδεκτών αιτήσεων: 30%

Δημοφιλέστερες Ειδικότητες: Βιολογική μηχανική, διεθνείς σχέσεις, βιολογία, οικονομικά