3 top δεξιά, GOOGLE NEWS, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλα όσα αλλάζουν στα εργασιακά παρουσιάζει στο Usay.gr ο Κώστας Τσουκαλάς

Όλα όσα προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή παρουσιάζει στο Usay.gr ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς.

Υπερωρίες

 • Ανώτατο όριο έως 150 ώρες
 • Προσαύξηση 40%
 • Με αίτηση στο Υπουργείο
 • Πάνω από 150 ώρες με προσαύξηση 60%

Διευθέτηση ωραρίου

 • Με ατομική σύμβαση έως 10 ώρες την ημέρα
 • Χωρίς πρόσθετη αμοιβή αν αναπληρωθούν με μειωμένο ωράριο ή ρεπό εντός εξαμήνου
 • Άκυρη η απόλυση εργαζομένου που αρνήθηκε αν υποβάλλει αίτημα
 • Το  βάρος απόδειξης στον εργοδότη

Μερικώς απασχολούμενοι

 • Με συμφωνία εργοδότη εργαζομένου
 • Έως και διπλάσιο ωράριο με προσαύξηση 12% κάθε παραπάνω ώρα
 • Προβλέπεται ακόμα και σπαστό ωράριο (πχ πρωί απόγευμα)

Τηλεργασία

 • Με συμφωνία εκτός και αν γίνεται από τον εργοδότη για λόγους δημόσιας υγείας
 • Θεσμοθετείται το δικαίωμα της αποσύνδεσης
 • Ο εργοδότης θα αναλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού
 • Απαγορεύεται η χρήση κάμερας

Κυριακές

Αύξηση των επιχειρήσεων που λειτουργούν Κυριακές

Απολύσεις

 • Άκυρη η απόλυση πατέρα  για 6 μήνες από τον τοκετό
 • Άκυρες οι απολύσεις για εκδικητικούς λόγους και λόγους ισότητας
 • Άκυρη απόλυση όταν ο εργαζόμενος δεν συναίνεσε σε αλλαγή ωραρίου
 • Σε περίπτωση αγωγής για άκυρη απόλυση ο εργαζόμενος θα ζητά είτε επαναπρόσληψη ή επιπλέον αποζημίωση
 • Σε περίπτωση άκυρης απόλυσης για οικονομοτεχνικούς λόγους ο εργοδότης μπορεί να ζητά καταβολή επιπλέον αποζημίωσης αντί να επαναπροσλαμβάνει το εργαζόμενο
 • Θεραπεία ακυρότητας απόλυσης για λόγους τήρησης έγγραφου τύπου εντός 1 μηνός από κατάθεση αγωγής ή καταγγελίας στην Επιθεώρηση

Αποζημιώσεις απόλυσης

 • Εξομοιώνεται ο τρόπος υπολογισμού των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους
 • Ως μηνιαίος μισθός θα θεωρείται το 22πλάσιο του ημερομισθίου εκτός αν ήδη αμείβεται μηνιαίως
 • Επεκτείνεται το δικαίωμα προειδοποίησης απόλυσης και στους εργατοτεχνίτες

Ψηφιακή κάρτα για τον έλεγχο ωραρίου

 • Σταδιακή εφαρμογή πρώτα σε μεγάλες επιχειρήσεις
 • Πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο στο εργοδότη που δεν ενεργοποιεί την κάρτα
 • Λουκέτο 15 ημερών αν επαναληφθεί

Επιθεώρηση εργασίας

 • Μετατροπή σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή
 • Έλεγχοι όλο το 24ωρο
 • Μεταβατικό στάδιο 5 ετών που συνεχίζεται η υποστήριξη με υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας

Άδειες

 • Αδεία πατρότητας 14 ημερών
 • Γονική άδεια 6 μηνών

Απεργίες

 • Με ηλεκτρονική ψηφοφορία η προκήρυξη τους
 • Δεν θα μπορεί να επαναπροκηρυχθεί απεργία που κρίθηκε παράνομη, από δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο σωματείο.
 • Η ΕΓΣΣΕ θα μπορεί να ρυθμίζει και μισθολογικούς όρους (πχ επίδομα γάμου) , όχι όμως τον κατώτατο μισθό .
 • Αστική ευθύνης σε συνδικαλιστικούς αντιπροσώπους για περιστατικά βία και καταλήψεις
 • Ποσοστό προσωπικού ασφαλείας έως και 33% κατά την διενέργεια της απεργίας
 • Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχυθούν κλαδικών και ομοιοπεγγελματικών

Αλλαγές 

 • Η απόφαση για υπέρβαση των υπερωριών και πάνω από 150 ώρες δεν θα λαμβάνεται από το γ.γ του Υπουργείου αλλά από αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
 • Αποσύρθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι δεν συνιστά λόγο ακύρωσης απόλυσης η καταβολή μειωμένης αποζημίωσης απόλυσης έως και 10%.
 • Τροποποιήθηκε η διάταξη που προέβλεπε 4μηνη προθεσμία για διόρθωση λάθους ώστε να θεραπεύεται η ακυρότητα της απόλυσης . Πλέον η προθεσμία θα είναι 1 μήνας από την αγωγή ή την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας
 • Δεν θα μπορεί πλέον να επαναπροκηρυχθεί απεργία που έχει κριθεί παράνομη  από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση
 • Θεσμοθετείται αστική ευθύνη συνδικαλιστικών εκπροσώπων σε περιπτώσεις άσκησης βίας και καταλήψεων
 • Σε περίπτωση απόλυσης συνδικαλιστή για σπουδαίους λόγους η αγωγή για άκυρη απόλυση θα εκδικάζεται άμεσα
 • Θα μπορούν να καθορίζονται και μισθολογικοί όροι με την ΕΓΣΣΕ (πχ επίδομα γάμου)
 • Θα θεωρείται άκυρη η απόλυση εργαζομένου επειδή δεν υπέβαλλε αίτημα για διευθέτηση ωραρίου
 • Στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας ως ανεξάρτητης αρχής θα στηρίζεται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας
 • Οι άδειες που προβλέπονται στο νόμο επεκτείνονται και στους ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο
 • Ο εργοδότης θα καλύπτει τον εξοπλισμό του εργαζομένου για την τηλεργασία
 • Υποχρέωση για παροχή προστατευτικών κρανών σε εργαζομένους σε πλατφόρμες  ή διαφορετικά την αξία τους σε χρήμα