3 top δεξιά, GOOGLE NEWS, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο εργασιακό «χάρτη» παρουσιάζει στο Usay.gr ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς

Όλα όσα προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και με τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής παρουσιάζει στο Usay.gr ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς.

Υπερωρίες

 • Ανώτατο όριο έως 150 ώρες
 • Προσαύξηση 40%
 • Με αίτηση στο Υπουργείο
 • Πάνω από 150 ώρες με προσαύξηση 60%

Διευθέτηση ωραρίου

 • Με ατομική σύμβαση έως 10 ώρες την ημέρα
 • Χωρίς πρόσθετη αμοιβή αν αναπληρωθούν με μειωμένο ωράριο ή ρεπό εντός εξαμήνου
 • Άκυρη η απόλυση εργαζομένου που αρνήθηκε να υποβάλλει αίτημα
 • Το βάρος απόδειξης στον εργοδότη

Μερικώς απασχολούμενοι

 • Με συμφωνία εργοδότη εργαζομένου
 • Έως και διπλάσιο ωράριο με προσαύξηση 12% κάθε παραπάνω ώρα
 • Προβλέπεται ακόμα και σπαστό ωράριο (πχ πρωί-απόγευμα)

Τηλεργασία

 • Με συμφωνία εκτός και αν γίνεται από τον εργοδότη για λόγους δημόσιας υγείας
 • Θεσμοθετείται το δικαίωμα της αποσύνδεσης
 • Ο εργοδότης θα αναλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού
 • Απαγορεύεται η χρήση κάμερας

Κυριακές

Αύξηση των επιχειρήσεων που λειτουργούν Κυριακές

Απολύσεις

 • Άκυρη η απόλυση πατέρα για 6 μήνες από τον τοκετό
 • Άκυρες οι απολύσεις για εκδικητικούς λόγους και λόγους ισότητας
 • Άκυρη απόλυση όταν ο εργαζόμενος δεν συναίνεσε σε αλλαγή ωραρίου
 • Σε περίπτωση αγωγής για άκυρη απόλυση ο εργαζόμενος θα ζητά είτε επαναπρόσληψη ή επιπλέον αποζημίωση
 • Σε περίπτωση άκυρης απόλυσης για οικονομοτεχνικούς λόγους ο εργοδότης μπορεί να ζητά καταβολή επιπλέον αποζημίωσης αντί να επαναπροσλαμβανει το εργαζόμενο
 • Θεραπεία ακυρότητας απόλυσης για λόγους τήρησης έγγραφου τύπου εντός 1 μηνός από κατάθεση αγωγής ή καταγγελίας στην Επιθεώρηση

Αποζημιώσεις απολύσεις

 • Εξομοιώνεται ο τρόπος υπολογισμού των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους
 • Ως μηνιαίος μισθός θα θεωρείται το 22πλάσιο του ημερομισθίου εκτός αν ήδη αμείβεται μηνιαίως
 • Επεκτείνεται το δικαίωμα προειδοποίησης απόλυσης και στους εργατοτεχνίτες

Ψηφιακή κάρτα για τον έλεγχο ωραρίου

 • Σταδιακή εφαρμογή πρώτα σε μεγάλες επιχειρήσεις
 • Πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο στον εργοδότη που δεν ενεργοποιεί την κάρτα
 • Λουκέτο 15 ημερών αν επαναληφθεί

Επιθεώρηση εργασίας

 • Μετατροπή σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή
 • Έλεγχοι όλο το 24ωρο
 • Μεταβατικό στάδιο 5 ετών που συνεχίζεται η υποστήριξη με υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας

Άδειες

 • Αδεία πατρότητας 14 ημερών
 • Γονική άδεια 6 μηνών

Απεργίες

 • Με ηλεκτρονική ψηφοφορία η προκήρυξη τους
 • Δεν θα μπορεί να επαναπροκηρυχθεί απεργία που κρίθηκε παράνομη, από δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο σωματείο .
 • Η ΕΓΣΣΕ θα μπορεί να ρυθμίζει και μισθολογικούς όρους (πχ επίδομα γάμου), όχι όμως τον κατώτατο μισθό .
 • Αστική ευθύνη σε συνδικαλιστικούς αντιπροσώπους για περιστατικά βία και καταλήψεις
 • Ποσοστό προσωπικού ασφαλείας έως και 33% κατά την διενέργεια της απεργίας
 • Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα υπερισχυθούν κλαδικών και ομοιοπεγγελματικών

Αλλαγές στο εργασιακό νομοσχέδιο

Η απόφαση για υπέρβαση των υπερωριών και πάνω από 150 ώρες δεν θα λαμβάνεται από το γ.γ του Υπουργείου αλλά από αρμόδιο όργανο του Υπουργείου

Αποσύρθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι δεν συνιστά λόγο ακύρωσης απόλυσης η καταβολή μειωμένης αποζημίωσης απόλυσης έως και 10%.

Τροποποιήθηκε η διάταξη που προέβλεπε 4μηνη προθεσμία για διόρθωση λάθους ώστε να θεραπεύεται η ακυρότητα της απόλυσης. Πλέον η προθεσμία θα είναι 1 μήνας από την αγωγή ή την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.

Δεν θα μπορεί πλέον να επαναπροκηρυχθεί απεργία που έχει κριθεί παράνομη από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση

Θεσμοθετείται αστική ευθύνη συνδικαλιστικών εκπροσώπων σε περιπτώσεις άσκησης βίας και καταλήψεων.

Σε περίπτωση απόλυσης συνδικαλιστή για σπουδαίους λόγους η αγωγή για άκυρη απόλυση θα εκδικάζεται άμεσα.

Θα μπορούν να καθορίζονται και μισθολογικοί όροι με την ΕΓΣΣΕ (πχ επίδομα γάμου).

Θα θεωρείται άκυρη η απόλυση εργαζομένου επειδή δεν υπέβαλλε αίτημα για διευθέτηση ωραρίου.

Στα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας ως ανεξάρτητης αρχής θα στηρίζεται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας.

Οι άδειες που προβλέπονται στο νόμο επεκτείνονται και στους ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο.

Ο εργοδότης θα καλύπτει τον εξοπλισμό του εργαζομένου για την τηλεργασια.

Υποχρέωση για παροχή προστατευτικών κρανών σε εργαζομένους σε πλατφόρμες  ή διαφορετικά την αξία τους σε χρήμα.