ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναδείχθηκε μεταβατικός πρύτανης στο ΑΠΘ – Δεν παρατείνεται η θητεία του Καθηγητή Δημήτρη Κωβαίου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα αποκτήσει μεταβατικό πρύτανη από την 1η Δεκεμβρίου, ύστερα από την απόρριψη του αιτήματος του σημερινού πρύτανη, Καθηγητή Δημήτρη Κωβαίου για παράταση της θητείας των υφιστάμενων πρυτανικών αρχών.

Αν και εξελέγησαν τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, τελικά θα πορευτούν με μεταβατικό πρύτανη, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Δεκεμβρίου. Προηγουμένως, είχε απορριφθεί το αίτημα του νυν Πρυτάνεως, Καθηγητή Δημήτρη Κωβαίου, για παράταση της θητείας των υφιστάμενων πρυτανικών αρχών από το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, ζητείται από τον κ.Κωβαίο να προχωρήσει στην έκδοση πράξης για τη μεταβατική άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη, η οποία θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης του νέου Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων. Η πράξη πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας αναφέρονται τα εξής:

«Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, και ειδικότερα όσον αφορά το υποβληθέν με το ως άνω έγγραφό σας αίτημα «για την άμεση νομοθετική πρόβλεψη δυνατότητας παράτασης των υπηρετουσών πρυτανικών Αρχών για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών» σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να προβείτε αμελλητί στην έκδοση της προβλεπόμενης στο προτελευταίο εδάφιο της παρ.4Δ του άρθρου 10 του ν.4957/2022 (Α’141) έκδοση πράξης για τη μεταβατική άσκηση των καθηκόντων του πρύτανη, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας, που έχει αναδειχθεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι η πράξη αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 30η Νοεμβρίου 2023».

Με βάση όσα ορίζονται, καθήκοντα μεταβατικού Πρύτανη θα αναλάβει το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας, μεταξύ όσων εξελέγησαν ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Αντιπρυτάνεις δεν θα υπάρχουν σε αυτή τη φάση. Όπως προκύπτει, μεταβατικός Πρύτανης θα αναδειχθεί ο Απόστολος Αποστολίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Καθηγητής στο τμήμα Γεωλογίας.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι μέσα σε ένα χρόνο, θα έχουν ‘παρελάσει’ από το ΑΠΘ τέσσερις Πρυτάνεις: ο αρχικά παραιτηθείς, Νίκος Παπαϊωάννου, στη συνέχεια ο νυν, Δημήτρης Κωβαίος, από την 1η Δεκεμβρίου ο μεταβατικός Απόστολος Αποστολίδης και τέλος, ο νέος Πρύτανης, ο οποίος αναμένεται να αναδειχθεί μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Να υπογραμμιστεί ότι ήδη ‘τρέχει’ η πρόταση από τους υποψήφιους για τη θέση του Πρύτανη, Χαράλαμπου Φείδα και Απόστολου Αποστολίδη, να μοιραστούν τη θητεία, οπότε μέσα στην επόμενη τετραετία να αναδειχθούν δύο – αντί του ενός – Πρυτάνεις.

Ειδικότερα, για την πρώτη διετία προτείνεται να αναλάβει καθήκοντα Πρύτανη ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας, Χαράλαμπος Φείδας δίνοντας τη σκυτάλη, στη συνέχεια, στον Καθηγητή, Απόστολο Αποστολίδη. Μάλιστα, Φείδας και Αποστολίδης έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία επάνω στις αρχές, που πρόκειται να βασίσουν τη θητεία τους.