ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, η ανανέωση της κάρτας ανεργίας.

Εξαίρεση θα αποτελούν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, λήψη επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους των OAEE, ETAA και ETAΠ-MME.

Η αλλαγή αυτή θα ισχύει από τις 4 Ιανουαρίου του 2016,  με απόφαση του αντιπροέδρου του ΟΑΕΔ Μ. Κοντοπάνου.

Τέλος, στην απόφαση επισημαίνεται ότι «οι δικαιούχοι των παροχών θα έχουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης, η οποία θα έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦEK A΄ 75)».

 

Διαβάστε σχετικά: