ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι λογαριασμοί ρεύματος που θα παίρνουν όλοι ανεξάρτητα από τον πάροχο

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σκοπός της τυποποίησης των Εντύπων σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος «είναι η ενημέρωση των καταναλωτών με πληρότητα, διαφάνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία, τόσο πριν τη σύναψη σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όπως, επίσης, η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, η κατανόηση του κόστους που συνεπάγεται η εκάστοτε επιλογή προμηθευτή και τιμολογίου και η πρόσβαση των καταναλωτών σε ενημερωμένες επιλογές συμμετέχοντας ενεργητικότερα στην αγορά».

Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι η ενδυνάμωση των καταναλωτών συνιστά κεντρικό της στόχο και πως γι’ αυτόν το λόγο «μερίμνησε για την ορθή κι ομοιόμορφη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση από τους καταναλωτές των δικαιωμάτων που τους εγγυάται το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο».

Δείτε τα έντυπα

υπόδειγμα λογαριασμού ρεύματος

υπόδειγμα λογαριασμού ρεύματος από τη ΡΑΕ