ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Η λίστα με τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Πόσο κοστίζουν.

anoikto-panepistimio

Σε 5.210 ανέρχονται οι θέσεις που προσφέρονται στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Το προηγούμενο έτος είχαν προσφερθεί 5.110 θέσεις.

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων (215)

– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120)

– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (70)

− Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45)

– Σπουδές στην Εκπαίδευση (700)

– Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)

Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Διασφάλιση Ποιότητας (370)

– Διαχείριση Αποβλήτων (280)

– Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320)

– Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45)

– Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90)

– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (60)

− Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100)

– Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120)

– Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140)

– Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (30)

– Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85)

–Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού(90)

Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

ΚΟΙΝΟ Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450)

– Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395)

– Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400)

– Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390)

– Τραπεζική (455)

Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφικές Τέχνες − Πολυμέσα (60)

– Σχεδιασμός Φωτισμού − Πολυμέσα (60)

− Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30)

Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε ότι 521 θέσεις (ποσοστό 10%) επιπλέον των ανωτέρω 5.210 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών θα προσφερθούν σε μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των

ΤΕΙ που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ. με απόφαση της Δ.Ε.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες για την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνήθως οι αιτήσεις κατατίθενται από Νοέμβριο έως και μέσα Δεκεμβρίου. Όσον αφορά το κόστος ενός μεταπτυχιακού στο ΕΑΠ αυτό, με βάση ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για το 2013-14, διαμορφώνεται στα 700 ευρώ ανά θεματική ενότητα μέχρι στιγμής.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού απαιτείται η ολοκλήρωση 5 θεματικών ενοτήτων. Άρα το κόστος διαμορφώνεται στα 3.500 ευρώ (5 ΘΕ Χ 700 ευρώ).Όπως στα προπτυχιακά προγράμματα έτσι και στα μεταπτυχιακά ο μέγιστος αριθμός ΘΕ ανά έτος είναι 3. Άρα ο φοιτητής θα πληρώσει το πρώτο έτος 2.100 ευρώ και το δεύτερο έτος 1.400 ευρώ καθώς θα του έχουν απομείνει 2 θεματικές ενότητες.

Υποτροφίες

Σημαντική οικονομική ανάσα προσφέρουν οι υποτροφίες του ΕΑΠ που δίνονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια άλλα και με κοινωνικοοικονομικά.

Υποτροφίες Αριστείας

Προπτυχιακό πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις: 3 θεματικές ενότητες το έτος με βαθμό σε κάθε μια εξ αυτών 8.5 και άνω.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

Προϋποθέσεις: 2 θεματικές ενότητες το έτος με βαθμό σε κάθε μια εξ αυτών 8.5 και άνω.

Η υποτροφία αριστείας θα αφορά στην απαλλαγή όσων θεματικών ενοτήτων δηλωθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους. Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας.

Υποτροφίες με κριτήρια

Εκτός από τις υποτροφίες αριστείας προβλέπονται από τον κανονισμό του ΕΑΠ και υποτροφίες που δίνονται στους αιτούντες φοιτητές μετά από μοριοδότηση μιας σειράς κριτηρίων όπως είναι το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, ο βαθμός του πτυχίου ή του απολυτηρίου λυκείου.