ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιερή… υποχώρηση της κυβέρνησης! Παραμένουν στο Δημόσιο οι κληρικοί!

Την ώρα που βρισκόταν  σε εξέλιξη στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η δεύτερη συνάντηση της επιτροπής διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου για την κατάρτιση Συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, δόθηκαν στην δημοσιότητα οι προτάσεις της κυβέρνησης.

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό, τελικά οι ιερείς θα συνεχίσουν να πληρώνονται από το Δημόσιο.

Ειδικά, ως προς τη μισθοδοσία του κλήρου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση όχι μόνο δεν θίγει το υφιστάμενο καθεστώς, αλλά, αντιθέτως, το βελτιώνει ουσιωδώς, καθώς η νομική θέση και τα δικαιώματα (υπηρεσιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κ.ά.) των κληρικών για πρώτη φορά κατοχυρώνονται με τις θεσμικές εγγυήσεις που παρέχει η κύρωση διμερούς συμφωνίας.