ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Κορωνοϊός, ΥΓΕΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το ψηφιακό πιστοποιητικό κορωνοϊού

Το πιστοποιητικό θα καταγράφει πληροφορίες για τον εμβολιασμό κατά της πανδημίας και τα τεστ ελέγχου που έχει υποβληθεί ο κάτοχός του και θα λειτουργεί ως «διαβατήριο» για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Μεταξύ άλλων το πιστοποιητικό:

– Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του οσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα των δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή της μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή το νόσηση από τον κορωνοίό καθώς και τις απαιτούμενες κατά περίπτωση κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

– Εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημοσίας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και διασυνδέεται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών και το Εθνικό Μητρώο Αθενών

– Ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που περιέχει το πιστοποιητικό συνίσταται στη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων – κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοίου covid-19

– Ομοίως με ΚΥΑ μπορεί να αναγνωρίζονται ως λόγοι εξαίρεσης από τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, τα κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενα πιστοποιητικά καθώς και βεβαιώσεις εμβολιασμού, υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο ή ανάρρωσης από τον κορωνοϊό covid-19