ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε μήνα, θα καταβάλλονται οι εισφορές στον ΟΑΕΕ, από τους ελεύθερους επαγγελματίες.

ΟΑΕΕ1

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας Αντώνης Μπέζας, οι εισφορές  στον ΟΑΕΕ,  θα καταβάλλονται κάθε μήνα, από την 1η Μαρτίου 2015.

Οι εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, καταβάλλονται έως σήμερα σε διμηνιαία βάση.

Η μηνιαία καταβολή θεσπίστηκε με τον νόμο 4254/2014, αφενός για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων οι οποίοι, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή των εισφορών, αφετέρου για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής τους.