ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναύλωση πλοίου για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών από τη Μόρια

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με ένα πλοίο που θα βοηθήσει στην έκτακτη, άμεση και επείγουσα ανάγκη φιλοξενίας, σίτισης και ενδεχομένως μεταφοράς προσφύγων – μεταναστών, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στη Μόρια Λέσβου δημοσίευσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 20/09/2016 και ώρα 21.30. Η Σύμβαση θα αφορά στην χρονική περίοδο από 21/09/2016 έως 21/10/2016 με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα μήνα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό το πλοίο θα φτάσει στη Μυτιλήνη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που έχουν προκύψει σε σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας, αν κριθεί σκόπιμο από τους αρμόδιους φορείς.