ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Κορωνοϊός

Νέα επιδότηση επανεκκίνησης για τις επιχειρήσεις εστίασης έως 30 Ιουλίου

Οι επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης μπορούν να κάνουν αίτηση έως τις 30 Ιουλίου, για να λάβουν επιδότηση επανεκκίνησης έως 30 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, οι αιτήσεις αφορούν το πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», μία δράση που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επίσης, λίγες μέρες μετά την ένταξη 1.014 επιχειρήσεων (15/07) στη δράση, ανακοινώνεται σήμερα η ένταξη άλλων επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών (7.473) αιτήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 68,8 εκατ. ευρώ.

Πλέον, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων φτάνει τις 9340 συνολικής δημόσιας δαπάνης 94,7 εκατ. ευρώ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται και για τις άλλες επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, με γοργούς ρυθμούς πραγματοποιούνται οι εκταμιεύσεις των επιχορηγήσεων καθώς ήδη πόροι ύψους 14,4 εκατ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί σε νταγμένες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται, ότι η δράση αφορά στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη της επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών, απαραίτητων για τη λειτουργία τους.