ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού, δημοτικής αστυνομίας, από το ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ

Στην κατάρτιση του νέου οριστικού πίνακα κατάταξης και του πίνακα απορριπτέων του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας (5/2013 Ανακοίνωση) προχώρησε το ΑΣΕΠ, μετά την παραλαβή στοιχείων από επτά Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΤΕΥΣ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, μετά την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας.

Όπως σημειώνεται από το ΑΣΕΠ, οι εν λόγω πίνακες διαβιβάστηκαν στα 12 ΤΕΥΣ των φορέων υποδοχής τα οποία κατήρτισαν νέο οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων καθώς και νέο πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι πίνακες ενοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τέλος, οι νέοι οριστικοί πίνακες διάθεσης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζονται στους φορείς υποδοχής.