ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι αντιδράσεις, έφεραν διευκρινίσεις! Πως φορολογείται η διατροφή των διαζευγμένων συζύγων.

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προχώρησε σε διευκρινήσεις για τη φορολόγηση της διατροφής των διαζευγμένων γυναικών, καθώς  κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των συγκεκριμένων γυναικών διαπιστώθηκε ότι η ΓΓΔΕ θεωρεί ότι τα ποσά της διατροφής που εισέπραξαν είναι εισοδήματα από «ελευθέρια επαγγέλματα» και τα φορολογεί με 26% από το πρώτο ευρώ και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 55%!

Με ανακοίνωση που εξέδωσε λοιπόν πριν από λίγο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει ότι με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη από 1/1/2014 απαλλάσσεται από τον φόρο.

Προσθέτει μάλιστα ότι το νομοθετικό καθεστώς μέχρι σήμερα προέβλεπε τα εξής:

«Όσον αφορά στη χρήση του 2013 καθώς και προγενέστερων ετών, το ποσό της διατροφής που καταβάλλονταν στη σύζυγο ή στον σύζυγο, βάσει δικαστηρίου ή συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο υπερέβαινε τις 5.000 ευρώ, φορολογούνταν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (ν.2238/1994) με συντελεστή 26% και για ποσό διατροφής μέχρι 50.000 ευρώ σύμφωνα με την κλίμακα των μη μισθωτών. Περαιτέρω, υπολογίζονταν προκαταβολή φόρου η οποία όμως σε κάθε περίπτωση συμψηφίζονταν έναντι του φόρου που προέκυπτε για το επόμενο οικονομικό έτος».

Πάντως στελέχη της ΓΓΔΕ δεν αποκλείουν να υπάρξουν προσφυγές και φέτος.