ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρώνεται η επέκταση του φράχτη στον Έβρο

Σύμφωνα με το Pameevro.gr ορατός κατά μήκος του κάθετου Άξονα στον Έβρο, είναι πια ο φράχτης, από το ύψος της Κορνοφωλιάς μέχρι και το Διδυμότειχο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως σε λίγο χρονικό διάστημα, αναμένεται και νέα σύμβαση με την οποία θα ανατεθεί σε κατασκευαστική εταιρεία, περαιτέρω επέκταση του φράχτη στον Έβρο. Ο προϋπολογισμός της θα είναι ο ίδιος με τα 35 χιλιόμετρα που κατασκευάζονται τώρα από τους Ψαθάδες μέχρι την Κορνοφωλιά και το χρονικό περιθώριο για την κατασκευή θα είναι τα δύο χρόνια.

Στο έργο της επέκτασης του φράχτη στον Έβρο, σε έκταση 35 χιλιομέτρων, περιλαμβάνεται εκτός από το αποτρεπτικό εμπόδιο και η τοποθέτηση αντιαναρριχητικής λαμαρίνας και κονσερτίνας.

Παράλληλα, μαζί με την επέκταση του φράχτη εκτελούνται χωματουργικές εργασίες για τη συντήρηση τεχνητών εμποδίων, την ενίσχυση και τη διαπλάτυνση αναχωμάτων κατά μήκος του ποταμού Έβρου, αλλά και για τη διάνοιξη νέων οδών επιτήρησης.