ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς κατάργηση ο νόμος που απαγορεύει τον γάμο σε εξ αγχιστείας συγγενείς

Δημοσίευμα αποκαλύπτει πως υπάρχει εισήγηση επιτροπής στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα για κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει τον γάμο σε εξ αγχειστίας συγγενείς. Μία αναχρονιστική κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διάταξη του Ελληνικού Αστικού Κώδικα βαίνει προς κατάργηση, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του dikastiko.gr. Πρόκειται για αυτή του άρθρου 1357 του Αστικού Κώδικα, περί κωλύματος σύναψης γάμου μεταξύ συγγενών πλάγιας αγχιστείας, μετά τη λύση του γάμου, εξ αφορμής της οποίας η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το ΕΔΔΑ.

Όπως αποκαλύπτει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε για αυτό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με πρόεδρο τον Γ.Γ. Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνο Αλεξανδρή, αφού ολοκλήρωσε τις εργασίες της, προτείνει την κατάργησή της. «Στόχος μας είναι η εναρμόνιση με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα», σημειώνει στο dikastiko.gr ο κ.Αλεξανδρής.

Τον τελευταίο λόγο βέβαια έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος εφόσον δεχτεί την πρόταση της ομάδας, θα καταθέσει και την σχετική τροπολογία στη Βουλή.

Μόνο στην Ελλάδα η απόλυτη απαγόρευση

Η ομάδα προτείνει την κατάργηση του κωλύματος στην περίπτωση της πλάγιας αγχιστείας, αφού, κατά την άποψή της, αυτό αντικατοπτρίζει παλαιότερες κοινωνικές αντιλήψεις και ήδη εδώ και δεκαετίες θεωρείται αναχρονιστικό και αδικαιολόγητο, λαμβανομένου υπόψη ότι στην αγχιστεία -αντίθετα προς την εξ αίματος συγγένεια- δεν συντρέχουν εκτιμήσεις βιολογικής φύσεως. Να σημειωθεί ότι η χώρα μας καταδικάστηκε λόγω της διατήρησης του εν λόγω κωλύματος από το ΕΔΔΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά την προσφυγή δύο πολιτών (άλλοτε κουνιάδων) των οποίων ακυρώθηκε οριστικά ο γάμος τους μετά από 10 χρόνια κοινής ζωής. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το κώλυμα γάμου στην περίπτωση συγγενών εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή παραβιάζει το δικαίωμα σύναψης γάμου, όπως αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ.