ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: Πολιτικές, Σχέδια και Εφαρμογή» – Ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο Μουσείο της Ακρόπολης

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και με το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνεται ημερίδα με θέμα : «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Πολιτικές, Σχέδια και Εφαρμογή».

Η σχετική δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και θα πραγματοποιηθεί  στο αμφιθέατρο του  Μουσείου της Ακρόπολης, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:30-16:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν οι στρατηγικές και τα σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.

Στην ημερίδα, θα δοθεί έμφαση στην υλοποίηση των σχεδίων, μέσω πιλοτικών εφαρμογών και έργων επίδειξης σε διάφορους τομείς πολιτικής (διαχείριση υδάτων, δομημένο περιβάλλον, κ.λ.π. ) στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στην σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που φέρνουν στο επίκεντρο τα νέα δεδομένα και τους τρόπους προσαρμογής στην Κλιματική κρίση και της αντιμετώπισης των συνεπειών της επισημαίνει:

«Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας στρατηγικής ολιστικής αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα, γίνεται όλο και πιο αναγκαία. Οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν και να αλλάξουν το σκηνικό.

Ειδικότερα, ως Περιφέρεια Αττικής, με την εμπειρία και την συνεπικουρία των νέων εργαλείων τεχνολογίας, έχουμε ήδη εκκινήσει την υλοποίηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με στόχο την αντιμετώπιση των κλιματικών κρίσεων, την αύξηση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας υποδομών και συστημάτων, καθώς και τον σχεδιασμό σε βάθος χρόνου των αναπτυξιακών στόχων και της ευημερίας στο πλαίσιο των εξελισσόμενων κλιματικών κινδύνων».