ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα με ιατρικά εξεταστικά γάντια!

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, ότι ανακαλούνται παρτίδες από ιατρικά εξεταστικά γάντια, που δεν πληρούσαν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση του ΕΟΦ αφορά την ανάκληση της παρτίδας 02323095.2309L του ιατροτεχνολογικού προϊόντος GMT Super Gloves Nitrile Powder – Ιατρικά Εξεταστικά Γάντια Νιτριλίου, μέγεθος L (8-9), ημερομηνία λήξης 06/2028, της εταιρείας Anhui Intco Medical Products Co, Ltd – Κίνα.

– Κατόπιν εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών και αναλύσεων βρέθηκαν τα προϊόντα της παρτίδας να μην συμφωνούν με τις προδιαγραφές τους ως προς της υδατοστεγανότητα, – (εντοπισμός οπών).

-Της παρτίδας 00323218.2303ΧL του ιατροτεχνολογικού προϊόντος GMT Super Gloves Vinyl Powder – Ιατρικά Εξεταστικά Γάντια βινυλίου, μέγεθος XL, ημερομηνία λήξης 12/2026 της εταιρείας GMT International Super Gloves Pte – Σιγκαπούρη».

Κατόπιν εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών αναλύσεων, τα προϊόντα της παρτίδας βρέθηκαν να μην συμφωνούν με τις προδιαγραφές τους α) ως προς την θραύση και β) ως προ της υδατοστεγανότητα – (εντοπισμός οπών).

Η απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» οφείλει να εφαρμόσει τα διορθωτικά μέτρα της ανάκλησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.