ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρώτο βραβείο «Καλύτερης Νέας Ιδέας» στην Περιφέρεια Αττικής στον Ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το πρώτο βραβείο του Ετήσιου Διαγωνισμού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κατηγορία με τίτλο «Καλύτερη Νέα Ιδέα» για τη θεματική κατηγορία «Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη» απονέμεται στην Πρόταση της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: «Ψηφιακός δυναμικός και πολυεπίπεδος αγροτικός χάρτης με υποβοηθούμενη κατάταξη της γεωργικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας». Η σχετική πρόταση αφορά στη δημιουργία ψηφιακού, δυναμικού και πολυεπίπεδου Αγροτικού Χάρτη της Περιφέρειας Αττικής με αποτύπωση της αγροτικής γης, διαβάθμισή της σε ποιότητες και κατάταξή της σε κατηγορίες παραγωγικότητας (χαμηλή, μέση, υψηλή).

Με αφορμή τη σχετική διάκριση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης συνεχάρη την Ομάδα των στελεχών της Περιφέρειας που κατήρτισαν τη πρόταση και επισήμανε ότι «η  Περιφέρεια Αττικής ενθαρρύνει κάθε καινοτόμα εφαρμογή που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Με τη δημιουργία του ψηφιακού αγροτικού χάρτη επιτυγχάνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε θέματα αγροδιατροφής και αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας, καθιστώντας την διοίκηση αντικειμενικότερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη».

Να σημειωθεί ότι ο Θεσμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως σκοπό την απονομή βραβείων σε φορείς του δημόσιου τομέα ή σε δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα καινοτόμες και πρωτοπόρες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Πώς θα λειτουργήσει η Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, θα αποτελεί μία καινοτόμο και πρωτοποριακή βάση δεδομένων σε επίπεδο χώρας, που θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένα, αλληλοσυσχετιζόμενα και οργανωμένα γεωχωρικά δεδομένα χαρακτηρισμού της παραγωγικότητας των εκτάσεων γεωργικής γης. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, παρά μόνον ανοιχτές βάσεις με αποσπασματικά και διάσπαρτα δεδομένα, οι οποίες δεν είναι πάντα επικαιροποιημένες και δεν έχουν διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται και να επιβραδύνεται το έργο των αρμοδίων υπηρεσιών και να αποθαρρύνονται οι επενδύσεις. Η καινοτομία παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη και είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες των υπαλλήλων, των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιφέρειας ενώ παράλληλα η καινοτομία θα αποτελέσει εργαλείο διαχείρισης και αξιοποίησης της γεωχωρικής πληροφορίας, χρήσιμο για τους  υπευθύνους λήψης αποφάσεων για την ορθή και βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου της Περιφέρειας

Η διεπιστημονική και διυπηρεσιακή Ομάδα που κατάρτησε την πρόταση

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στον διαγωνισμό με επταμελή διεπιστημονική και διυπηρεσιακή Ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Ομάδα συμμετοχής στον διαγωνισμό αποτελείται από τους :

  • Κ. Παύλο Χριστακόπουλο, Γενικό Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής
  • Κα. Μαρία Στεφανοπούλου, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
  • Κα. Μαρία Κωνσταντοπούλου, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής
  • Κα. Αικατερίνη Θραβάλου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής
  • Κα. Σαββούλα Ρηγανά, ιχθυολόγο της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής
  • Κα. Κωσταντία Ντούλα, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής
  • Δρ. Εμμανουήλ Ψωμιάδη, επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικό σε θέματα τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Η επίσημη βράβευση προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2022.