ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχεδόν 20.000 στρέμματα αποτεφρωμένη γη στο Ρέθυμνο – Καταστροφή για τους ελαιώνες

Σε ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση σε χάρτες της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο μέσω του GIS CRETE προχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης μετά και τις τελευταίες μέρες που σημαδεύτηκαν από μεγάλης έντασης πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγ. Βασιλείου, στους οικισμούς Ορνέ, Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος και Μέλαμπες.

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω των ψηφιακών εργαλείων που πλέον διαθέτει, προέβη στη συγκεκριμένη αποτίμηση της πυρκαγιάς, απεικονίζοντας σε χάρτες, το μέγεθος και το είδος της πληγείσας περιοχής.

Μέσω των αναφορών αυτών, επιχειρησιακά, η Περιφέρεια είχε σαφή εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς. Σε συνδυασμό και με την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Άμεσης Χαρτογράφησης Copernicus emergency mapping, τα αποτελέσματα της λεπτομερούς αποτίμησης μέσω του GIS CRETE για τις χρήσεις γης κατά Corine έως και τις 18 Ιουλίου 2022, έχουν ως εξής:
Σύνολο αποτεφρωμένης έκτασης 11.373,03 στρέμματα εκ των οποίων: Ελαιώνες 53,1%, Αμπελώνες 5,4%, Γεωργική γη (καλλιέργειες) 11,5%, Φυσικοί βοσκότοποι 15,4%, Σκληροφυλλική βλάστηση 14% και άλλα 0,6%».

Παρόμοια ανάλυση είναι διαθέσιμη και για τις κατηγορίες σύμφωνα με την ταξινόμηση δασικών εκτάσεων.

Η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες, οδήγησε σε περαιτέρω μετρήσεις και επανεκτίμηση μέσω του GIS CRETE, διεργασία που συνεχίζεται από τις αντίστοιχες δομές της Περιφέρειας και θα ολοκληρωθεί άμεσα, οπότε και θα είναι διαθέσιμα τα οριστικά αποτελέσματα.

Πάντως, σύμφωνα με το ΙΤΕ, η συνολική καμμένη έκταση όλων των ημερών φτάνει τα 20.000 στρέμματα.