ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Συνταγματικό και σύμφωνο με την ΕΣΔΑ το πρώτο χαράτσι της ΔΕΗ

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι είναι συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το πρώτο χαράτσι ('Eκτακτο Eιδικό Tέλος Hλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών) το οποίο επιβλήθηκε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ επί υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου.  Συγκεκριμένα, από τα 22 μέλη της Ολομέλειας, μειοψήφησαν μόνον η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και η αρεοπαγίτης Μαρία Χυτήρογλου.

 

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, καθώς το Δ΄ Τμήμα του ίδιου δικαστηρίου  με πλειοψηφία 3 υπέρ και 2 κατά τάχθηκε με την υπ΄ αριθμ.  293/2014 απόφασή του, υπέρ της αντισυνταγματικότητας του χαρατσιού και λόγω της διαφοράς μίας ψήφου αναγκαστικά παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.

Τώρα, η  Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αρθμ. 7/2016 απόφασή της έκρινε ότι το χαράτσι είναι φόρος με προσωρινό χαρακτήρα και επιβλήθηκε για σοβαρούς δημοσιονομικούς λόγους (έλλειμμα) και για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα και ειδικά με τα άρθρα:

  • 4 που επιβάλλει την ισότητα μεταξύ των πολιτών,
  • 5 που επιβάλλει την οικονομική ελευθερία,
  • 17 που προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας,
  • 20 που προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια,  
  • 25 περί κράτους δικαίου και
  • 78 που προβλέπει ότι   φόρος εισπράττεται μόνο εφόσον προβλέπεται από νόμο

Το χαρλατσι, σύμφωνα με την απόφαση, είναι σύμφωνο με το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ενώ στο ερώτημα αν μπορεί να γίνεται η είσπραξή του μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ  η πλειοψηφία των αρεοπαγιτών είπε «ναι» και τέσσερεις είπαν «όχι».

Υπενθυμίζεται ότι στον Άρειο Πάγο έχουν προσφύγει κατά της επιβολής του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτημένων δομημένων επιφανειών (χαράτσι) καταναλωτικές οργανώσεις (ΙΝΚΑ, κ.λπ.) και ο δικηγόρος, Γεώργιος Κόκκας.