ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα έτσι όπως τα καταγράφει η ΝΑSA!

Εκτός από την Αττική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο δεκάδες εστίες πυρκαγιών κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, αλλά και στη Μακεδονία.

Τα πύρινα μέτωπα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο στην υπηρεσία FIRMS (Fire Information for Resource Management System) της NASA.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα αποτυπώνεται στην παραπάνω εικόνα της ψηφιακής πλατφόρμας.