ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι περιλαμβάνει ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

Το πράσινο φως έδωσε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο στον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα για προχωρήσει η διαδικασία του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα, με το επίμαχο νομοσχέδιο, θεσπίζονται για πρώτη φορά μέσα στους κόλπους των δικαστικών υπαλλήλων δυο νέοι αυτοτελείς κλάδοι εξειδικευμένων δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα συνεπικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο δικαιοδοτικό τους έργο.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται ο «κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου», ο οποίος καλύπτει την ανάγκη υποστήριξης των δικαστικών λειτουργών (νομοθετική, νομολογιακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση) και ο «κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων» για την επικοινωνία και τη διαχείριση της πληροφορίας από και προς τη Δικαιοσύνη.

Την ίδια στιγμή μοριοδοτείται η συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, επιχειρείται ο εξορθολογισμός των υπηρεσιών της διοικητικής υποστήριξης της Δικαιοσύνης από τους δικαστικούς υπαλλήλους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζεται ο τρόπος οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών της.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται η θεσμική ιδιότητα των δικαστικών υπαλλήλων ως αρωγών της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και επιλύεται οριστικά το ζήτημα της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων στα δικαστήρια με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Παράλληλα, θεσπίζονται αντικειμενικοί κανόνες αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων. Επιπλέον, εισάγεται ένα σύγχρονο, διαφανές σύστημα υπηρεσιακής προαγωγής των δικαστικών υπαλλήλων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, ενώ καθιερώνεται για πρώτη φορά η μοριοδότησή τους από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης.