ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τη σίτιση των Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2014-2015 αναλαμβάνει και φέτος το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

manoyris_2014

Τη σίτιση των Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2014-2015 αναλαμβάνει και φέτος το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ. Παναγιώτης Μανούρης δήλωσε: «Μετά από εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και μέσα από μια χρηστή οικονομική διαχείριση, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και φέτος θα στηρίξει τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, στη δύσκολη αυτή συγκυρία».