ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βγήκαν τα αποτελέσματα! Δείτε αν πήραν τα παιδί σας στον παιδικό σταθμό!

Μετά την εξέταση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίστηκαν οι οριστικοί Πίνακες των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα