ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στη φορολογία στην αντζέντα του Χαρβούβελη

χαρδουβελης

Από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο υπουργός οικονομικών έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα των αλλαγών στη φορολογική διοίκηση την απευθείας σύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό. Παράλληλα

τόνισε ότι θα πρέπει ως χώρα να εστιάσουμε στην αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών μέσω της ενίσχυσης των καταθέσεων τους και της επιστροφής χρημάτων από το εξωτερικό, στον άμεσο χειρισμό των μεγάλων ζημιών που έχει καταγράψει ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, στο περαιτέρω άνοιγμα αγορών και υπηρεσιών καθώς και σε πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδύσεων με άμεσο στόχο την επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Κάλεσε τον πολιτικό κόσμο να μιλάει λιγότερο για εκλογές και περισσότερο για συναίνεση στην προσπάθεια της χώρας να εξέλθει της κρίσης. «Η κρίση δεν πρέπει να μας διχάζει, αλλά να μας ενώνει» υπογράμμισε ο Γκίκας Χαρδούβελης και τόνισε ότι η διατήρηση της ισορροπίας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εξαρτάται από τη σοβαρή επέκταση εξαγωγών και όχι από τη μείωση του κόστους εργασίας.

Το 2014 ήταν το πρώτο έτος στο οποίο η οικονομία σημειώνει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτό δεν δικαιολογεί επανάπαυση, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή πρόσθεσε ο υπουργός οικονομικών και χαρακτήρισε το πρόγραμμα της οικονομικής προσαρμογής ως το πρώτο στάδιο του αναπτυξιακού σχεδίου για την ελληνικού οικονομία αλλά διευκρίνισε πως το δεύτερο στάδιο πρέπει να είναι η ανάπτυξη πολιτικών που δεν αποσκοπούν μόνο σε δημοσιονομικά αποτελέσματα