ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκάλυψη: Έτσι φουσκώνουν τα εκκαθαριστικά!- Ήρθε φόρος μεγαλύτερος από το εισόδημα!!!!

Γράφει ο φοροτεχνικός Ιωάννης Σταματόπουλος

eloikon

 

www.elloikon.gr

Ο ευρύτερος Δημόσιος τομέας, και έπειτα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επινόησαν τις συμβάσεις με «μπλοκάκι» για να αποφύγουν τις προσλήψεις (και ότι επιβαρύνσεις επιβάλλει η εργασιακή σχέση). Για το 2013 το Υπ. Οικονομικών στην προσπάθειά του να μετριάσει την αδικία φορολόγησης (για χρόνια φορολογούνταν ως επαγγελματίες και όχι ως μισθωτοί που πραγματικά ήταν), ψήφισε τροποποιήσεις νόμων (Ν.2238/1994 άρθρο 45 παρ. 1 & ΠΟΛ 1085/2014 άρθρο 1 παρ. 11) που με ορισμένες προϋποθέσεις (απασχόληση έως 3 εργοδότες κ.λπ.), αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μισθωτοί.

Ακόμα και αυτές οι δίκαιες πράγματι τροποποιήσεις, δημιούργησαν τεράστιες αδικίες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι νόμοι και οι εγκύκλιοι δεν έχουν την απαιτούμενη ανάλυση σε φορολογικό επίπεδο για την επίδρασή τους στο σύνολο των φορολογουμένων που αφορούν και η γενίκευση και υποχρεωτικότητα τους δημιουργεί Φορολογικά Παράλογα.

Συγχρόνως όταν τους επισημανθεί κάποια φορολογική αδικία, η αντίδραση των αρμοδίων και η τροποποίηση των σχετικών νόμων, έρχεται μετά από μήνες, χρόνια ή και καθόλου. Παρακάτω παραθέτουμε παράδειγμα εκκαθάρισης φόρου εμπορικού αντιπροσώπου (3 εταιρειών) επισημαίνοντας ότι τα ίδια ισχύουν για κάθε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγελματία (Ασφαλιστές, Λογιστές κ.λπ.) που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου:

Έσοδα: 73.000, Έξοδα: 40.300 (Ο.Α.Ε.Ε: 4.800, Ενοίκιο Γραφείου: 3.600, Μισθοδοσία υπαλλήλου: 9.800, ΙΚΑ εργοδότη: 2.800, Λοιπά έξοδα: 4.800, Έξοδα κίνησης/Διαμονής: 14.500, Ταξίδια επαρχία), Καθαρό κέρδος: 32.700

Επιπλέον εισπράττει ενοίκια 1.800 € το χρόνο

Εκκαθάριση φόρου Αντιπροσώπου

 

                               Ως Επαγγελματίας                 Ως Μισθωτός

Φόρος Εισοδήματος:                         8.700,00                        22.142,00

Τέλος Επιτηδεύματος:                           650,00                              500,00

Εισφορά Αλληλεγγύης:                         688,20                           2.097,30

Προκαταβολή Φόρου:                        4.785,00                        12.178,10

Σύνολο:                                             14.823,20                        36.917,40

 

Συμπερασματικά, παρόλο που ως επαγγελματίας που πραγματικά είναι, θα έπρεπε να έχει φορολογική επιβάρυνση 14.823,20 € τελικώς, παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις μας ως φοροτεχνικοί, από τον παραλογισμό του νόμου και την αναβλητικότητα των αρμοδίων να δώσουν λύση, η φορολογική επιβάρυνση του, λόγω της μη αναγνώρισης των εξόδων του παρά μόνο του Ο.Α.Ε.Ε., θα είναι 36.917,40 € για εισόδημα 34.500!

Επειδή η φορολογική συνείδηση των πολιτών χτίζεται από δίκαιους φορολογικούς νόμους, ίσως θα ήταν συνετό να υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Υπουργείου και του κλάδου μας πριν την έκδοση νόμων και εγκυκλίων, για να μην δημιουργούνται τέτοιες αδικίες και συζητούμε εκ των υστέρων για αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και πιθανό κίνδυνο στάσης πληρωμών από τους φορολογούμενους.