ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο δόθηκε στη δημοσιότητα και μεταξύ άλλων προβλέπει:

– βεβαίωση εσόδων πάνω από 1 δισ. ευρώ από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους.

– επιπλέον έσοδα 700 εκατομμύρια ευρώ από μερικούς φορολογικούς ελέγχους

– τουλάχιστον 2.000 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου

– ολοκλήρωση τουλάχιστον 200 υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις οποίες 40 υποθέσεις απάτης στο ΦΠΑ

– τουλάχιστον 5.000 προληπτικών ελέγχων.

– 400 πλήρεις ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις και 500 μερικούς ελέγχους στη ίδια κατηγορία.

– 900 ελέγχους σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου στους οποίους περιλαμβάνονται υποθέσεις με εμβάσματα στο εξωτερικό, Offshore και φορολογούμενους που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για διάπραξη φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σχέδιο αναλύονται οι προτεραιότητες και οι επιμέρους δράσεις για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις δράσεις επιδιώκεται μεταξύ άλλων:

– Η αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων,

– ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου,

– η ενίσχυση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού μηχανισμού,

– η αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων,

– η ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης των φορολογουμένων,

– η βελτίωση των μεθόδων και των μέτρων είσπραξης,

-η αξιοκρατική επιλογή, εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας,

– η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες,

– η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών,

– η προστασία της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος

– η δημιουργία αποτελεσματικότερης και πιο αξιόπιστης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης