ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμόγελα αισιοδοξίας φέρνει ο Τουρισμός

Âïõëç ðñï çìåñÞóéáò äéÜôáîçò óõæÞôçóç óå åðßðåäï áñ÷çãþí êïììÜôùí ãéá ôç íåïëáßá êáé ôá äéêáéþìáôá ôùí íÝùí.(ICON PRESS/ ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

«Το 2014 έχει ξεκινήσει με παρά πολύ καλές προϋποθέσεις, πρόκειται για νέα χρόνια ρεκόρ. Το 2013 είχαμε 15% αύξηση τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο εσόδων σε σχέση με το 2012» δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού στον ΣΚΑΪ και υπογράμμισε τις τεράστιες προοπτικές της πρωτεύουσας.

«Ο ελληνικός τουρισμός επιστρέφει δυναμικά για να μείνει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη» επισήμανε η Όλγα Κεφαλογιάννη και πρόσθεσε ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την προσέλκυση επενδύσεων με μείωση της γραφειοκρατίας μέσω υπηρεσιών one stop shop και έγκριση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στην Μήλο και την Τζια.