ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν πληρώνουν τα ενοίκια στο Δημόσιο

????????? ????????????? ???? ?????, ????? 10 ????????? 2010. ???-???/?????? ?????????? ???-???/???-???/?????? ??????????

 

Το δημόσιο αδυνατεί να εισπράξει τα ενοίκια του. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τρεις στους τέσσερις που νοικιάζουν κρατικά ακίνητα «ξεχνούν» στο τέλος του μήνα να πληρώσουν το ενοίκιο.

Σύμφωνα το capital κάθε μήνα βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο συνολικό ποσό μισθωμάτων από εκμίσθωση ακινήτων ύψους περίπου 2,45 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα σε σχέση με πέρυσι, το σχετικό ποσό είναι μειωμένο κατά περίπου 7% λόγω μείωσης των μισθωμάτων αλλά και αποχώρησης μισθωτών από τα ακίνητα του δημοσίου. Από αυτά εισπράττονται μόνο τα 680.000 ευρώ.

Στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει προβληματισμός για αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό εισπραξιμότητας και αναζητούνται τρόποι προκειμένου να αυξηθεί. Οι λόγοι για αυτήν τη χαμηλή εισπραξιμότητας δεν αναζητούνται μόνο στην οικονομική κρίση που έχει συμπιέσει δραματικά τον κύκλο εργασιών και το εισόδημα των μισθωτών ακινήτων.