ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκθεση «έκπληξη» του ΔΝΤ: Αξιέπαινη η αντίδραση της κυβέρνησης στο σοκ του κορωνοϊού

Το σοκ του κορωνοϊού διέκοψε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επισημαίνει το ΔΝΤ στην έκθεσή του, ωστόσο χαρακτηρίζει «αξιέπαινη» την ταχεία αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στη δεύτερη αποστολή μεταπρογραμματικής παρακολούθησης της Ελλάδας, το Ταμείο προβλέπει ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα κινηθεί στο 6,75% και αναμένει ότι η οικονομία θα συσταλεί κατά 9,5% το 2020 πριν ανακάμψει σταδιακά. Το ΔΝΤ εικάζει μάλιστα το 2021-2022 μέση ανάπτυξη με ρυθμό 5% ετησίως.

Διαπιστώνει ότι παραμένει επαρκής η μεσοπρόθεσμη δυνατότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει μια απότομη δημοσιονομική συστολή το 2021 και να στοχεύσει σε ένα πρωτογενές έλλειμμα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ.

Δείτε τα βασικά σημεία της έκθεσης του ΔΝΤ:
Η ταχεία αντίδραση της κυβέρνησης έναντι της πανδημίας είναι αξιέπαινη.
Το πακέτο οικονομικής στήριξης της κυβέρνησης είναι μεγάλο, έγκαιρο, και κατάλληλα αποτελούμενο από κυρίως προσωρινά μέτρα εντός του προϋπολογισμού που στοχεύουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν σφοδρά.
Το πρωτογενές έλλειμμα προβλέπεται στο 6,75% ως συνέπεια της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και των μέτρων τόνωσης που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση.
Η οικονομία αναμένεται να συσταλεί κατά 9,5 % το 2020, προτού να ανακάμψει σταδιακά στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η μεγάλη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό την κάνει ιδιαίτερα ευάλωτη. Η ανάκαμψη αναμένεται το 2021-22 να οδηγήσει σε μια μέση μεγέθυνση 5% ετησίως. Καθώς το πρόγραμμα NGEU θα φθίνει σταδιακά, η ανάπτυξη προβλέπεται να επιστρέψει στο μακροχρόνιο δυνητικό ποσοστό του 1%.
Μια παρατεταμένη πανδημία συνοδευόμενη από μια μόνιμη πτώση του παγκόσμιου τουρισμού θα οδηγούσε σε σημαντική επιδείνωση των προοπτικών της οικονομίας, ενώ αντίθετα μια ταχεία ανακάλυψη και μαζική διανομή του εμβολίου θα βοηθούσαν στην τόνωση της ανάκαμψης.
Η μεσοπρόθεσμη δυνατότητα αποπληρωμής του δημοσίου χρέους της Ελλάδας παραμένει επαρκής.
Με δεδομένο το μεγάλο παραγωγικό κενό και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μόνιμης οικονομικής ζημιάς από την πανδημία, οι αρχές θα πρέπει να αποφύγουν μια απότομη δημοσιονομική συστολή το 2021 και να στοχεύσουν σε ένα πρωτογενές έλλειμμα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ.