ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται πλήρη άρση των capital controls – Ελεύθερη η ανάληψη μετρητών

Χαλαρώνουν κι άλλο τα capital controls, τρία χρόνια μετά την επιβολή τους. Αίρονται πλήρως οι περιορισμοί στις αναλήψεις, αλλά μόνο στο εσωτερικό της χώρας (έως τώρα το όριο αναλήψεων ήταν 5.000 ευρώ).

Πλέον, θα επιτρέπεται η εξ ολοκλήρου εξαγωγή στο εξωτερικό κεφαλαίων που αποτελούν κέρδος από επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, θα αυξηθεί από τις 3.000 στις 10.000 το ποσό που μπορεί να μεταφέρει φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ θα επιτραπεί η εξαγωγή ποσών έως 100.000 ευρώ (από 40.000 ευρώ σήμερα), τα οποία αφορούν συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Η πλήρης άρση των capital controls θα πρέπει να αναμένεται στο τέλος του έτους ή στις αρχές του 2019.