ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η προθεσμία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων

entypo-E12-580x386

 

Εξαιρετικά στενά θα είναι τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Με απόφαση της νέας γγ. ΔΕ Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε και επίσημα ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων η 14η Ιουλίου.

Με την ίδια απόφαση, ορίστηκε ότι οι τροποποιητικές και οι συμπληρωματικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την ίδια ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι η αρχική φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Όπως αναφέρεται και στην απόφαση:

«Οι συμπληρωματικές − τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου έως και τις 14 Ιουλίου 2014, εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ.»