ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή του Ε9

files

 

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), από τους υπόχρεους φορολογούμενους. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της παραπάνω δήλωσης εκπροθέσμως, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές προωθούν ρύθμιση για την απαλλαγή εκπρόθεσμων δηλώσεων Ε9 από το σχετικό πρόστιμο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα διορθώσεων στα στοιχεία ακινήτων του Ε9 έως και τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων αυτών.

Επί των στοιχείων περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, θα βασιστεί η έκδοση των εκκαθαριστικών για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 για το έτος 2014 έχουν όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013.