ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μπλοκάρει» και τα ακίνητα τώρα το ΥΠΟΙΚ προκειμένου να γεμίσει τα άδεια ταμεία

ΕΦΟΡΙΑ

Χωρίς τέλος το αδυσώπητο και ανηλεές κυνηγητό των φορολογουμένων. Με εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβίβαση εάν τα ακίνητα δεν είναι καθαρά από φόρους την τελευταία πενταετία. Μόνο έτσι ο ιδιοκτήτης μπορεί να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, με οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχει πληρώσει τους φόρους και στη συνέχεια να μπορέσει να προχωρήσει σε όποια διαδικασία μεταβίβασης επιθυμεί.

Το υποχρεωτικό έγγραφο θα χορηγείται από τις εφορίες αφού έχει ελεγχθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το ΕΕΤΗΔΕ και ο ΦΑΠ κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη μεταβίβαση. Οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να μνημονεύουν στα συμβόλαια και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό, αλλιώς θα είναι «αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό». Επίσης, οι φύλακες μετεγγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μετεγγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι φύλακες μετεγγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μετεγγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Το πιστοποιητικό εξόφλησης εκδίδεται μέσω του taxisnet με τον προσωπικό κωδικό κάθε φορολογούμενου, ενώ για φέτος δίδεται πιστοποιητικό για τα έτη από το 2010 ως το 2013.