ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: Συνταγματική η μείωση του εφάπαξ των υπαλλήλων της Εθνικής

Ορθώς μειώθηκε το εφάπαξ βοήθημα σε όσους υπαλλήλους της ΕΤΕ συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απεφάνθη ότι η μείωση αυτή εξυπηρετεί σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δε παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα, ούτε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει 6 πρώην υπάλληλοι της ΕΤΕ και ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (2013) με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό του Ταμείου Ασφάλισης και Πρόνοιας της ΕΤΕ και επανακαθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού μάλιστα εφαρμόζεται αναδρομικά για όσους είχαν αποχωρήσει από την ΕΤE από 3 Ιανουαρίου 2012 και δεν έχουν λάβει ακόμα το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματος.

Να σημειωθεί ότι τόσο το 2011 όσο και το 2013 με αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, ανεστάλη η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και επιμηκύνθηκε ο χρόνος καταβολής του από 24 σε 36 μήνες από  την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2429/2018 απόφασή του απέρριψε την αίτηση των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων της ΕΤΕ, κρίνοντας ότι η μείωση του εφάπαξ έγινε για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι ανάγονται στην αδυναμία του εν λόγω Ταμείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.