ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

kokkina-daneia

Έτοιμη η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θεσμοθετείται ο Κώδικας Δεοντολογίας, με βάση τον οποίο οι τράπεζες θα ρυθμίζουν τα «κόκκινα» δάνεια. Το βασικό χαρακτηριστικό του πλαισίου, που προσομοιάζει με το αποκαλούμενο «Ιρλανδικό μοντέλο» είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα ακόμα και «κουρέματος» του δανείου στις περιπτώσεις που θα κρίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του.

Επίσης προβλέπεται η πώληση και ενοικίαση του επίμαχου ακινήτου με ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα 3 χρόνια, η μετατροπή του δανείου σε Χρηματοδοτική Μίσθωση με ελάχιστη διάρκεια τα 5 χρόνια και δικαίωμα επαναγοράς σε προκαθορισμένη τιμή, όπως επίσης η εθελοντική παράδοση του Ενυπόθηκου Ακινήτου.

Το νέο πλαίσιο θα ενεργοποιείται για δάνειο με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης όπως οι οικονομικές δυσκολίες του δανειολήπτη, για δάνειο σε αρχική καθυστέρηση, με προειδοποιητική επιστολή σε περίπτωση καθυστέρησης 3 μηνιαίων δόσεων, για Δάνειο σε καθυστέρηση, οπότε θα δίνεται προθεσμία 15 ημερών για ένταξη στο νέο πλαίσιο.

Το θέμα των «κόκκινων» δανείων- που έφτασαν στα 72 δις ευρώ στο τέλος του 2013- χαρακτηρίζεται τόσο από το ΔΝΤ όσο κι από την Κομισιόν ως κομβικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας.