ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιστρα: Ενιαία εφαρμογή θα εντοπίζει τους οφειλέτες

Νέα ψηφιακή εφαρμογή η οποία θα εντοπίζει οχήματα για το οποία εκκρεμεί η καταβολή ασφαλίστρων ή η καταβολή τελών κυκλοφορίας ή η διαδικασία υποβολής οχήματος σε έλεγχο ΚΤΕΟ, θα λειτουργήσει από το κράτος το επόμενο διάστημα.

Αυτό που επιδιώκεται από το οικονομικό επιτελείο είναι ο εξορθολογισμός της βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας και να γίνει ευχερέστερος ο εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν και οχημάτων που όφειλαν να ελεγχθούν από ΚΤΕΟ. Παράλληλα, επιδιώκεται ο αποτελεσματικότερος έλεγχος τυχόν παραλείψεων ως προς τις υποχρεώσεις των κυκλοφορούντων οχημάτων με αυτοματοποιημένο τρόπο και ενίσχυση της συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων.

Οι νέες ρυθμίσεις που προωθούνται, και που θα περιλαμβάνουν πρόστιμα για τους παραβάτες, αφορούν σε ενσωμάτωση οδηγίας της ΕΕ για την υποχρεωτική ασφάλιση.