ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα πιάσει η Ελλάδα το 2019 τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα;

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΕ (Enhanced Surveillance update – Greece, June 2019, Brussels, 5.6.2019), αλλά και της Τραπέζης της Ελλάδος (νομισματική πολιτική 2018-2019, Ιούλιος 2019) η Ελλάδα κινδυνεύει να μην εκπληρώσει την υποχρέωσή της για στόχο όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2019, μετά τα δημοσιονομικά μέτρα που ψηφίστηκαν την 15η Μαΐου 2019. Η ΕΕ εκτιμά ότι η δημοσιονομική επιβάρυνση από τα υιοθετηθέντα μέτρα υπερβαίνει το 1% του ΑΕΠ.

Γράφει ο Καθηγητής Κώστας Μελάς

Για το 2019 –σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία– μέχρι σήμερα δημοσιονομικά στοιχεία και υπό την προϋπόθεση της πλήρους εκτέλεσης του σκέλους των δαπανών του προϋπολογισμού, προκύπτει δημοσιονομικό κενό ύψους 0,6% του ΑΕΠ. Επομένως, το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί σε 2,9% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,5% του ΑΕΠ.

Το υπουργείο Οικονομικών αντιθέτως υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό και η Ελλάδα θα επιτύχει πρωτογενή πλεόνασμα για το 2019 τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ, όπως είναι ο στόχος, και ίσως υψηλότερο.

Είναι γνωστό ότι η ΝΔ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ψήφισε τα συγκεκριμένα μέτρα και μάλιστα υποστήριξε ότι το μέτρο των 120 δόσεων (αποτελεί το μέτρο που κυρίως η ΕΕ δείχνει ως υπαίτιο της απόκλισης από το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος) θα το βελτιώσει περαιτέρω με την εισαγωγή στη ρύθμιση και των επιχειρήσεων με οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ χωρίς μάλιστα καμία προϋπόθεση.

Το ερώτημα που γεννάται είναι το ακόλουθο: πως αντιμετωπίζει η ΝΔ αυτό το ζήτημα; Ποιες είναι οι δικές της εκτιμήσεις για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος για το έτος 2019;