ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την Τρίτη, η παρουσίαση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος – Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι.

Παρουσία του πρωθυπουργο’Αντώνη Σαμαρά, θα παρουσιαστεί την Τρίτη, στις 10.30, το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 13 πόλεις σε όλη την επικράτεια, διάρκειας έξι μηνών, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι από το 2016 να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που ζουν κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Οι 13 δήμοι στους οποίους θα ενεργοποιηθεί το μέτρο είναι ηΔράμα, η Έδεσσα, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα, η Καρδίτσα, ηΛευκάδα, το Μεσολόγγι, η Χαλκίδα, η Καλλιθέα, ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Τρίπολη, η Σύρος, και η Σάμος.

Σε όσους πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, το επίδομα θα διαμορφώνεται ως εξής:

 • Αγαμος χωρίς παιδιά 200€ μηνιαίο, 2.400€ ετήσιο.
 • Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο
 • Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο
 • Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο
 • Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο
 • Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο
 • Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο
 • Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο
 • Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο
 • Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο ή ενήλικο 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο.

Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα είναι άτομα και οικογένειες που διαμένουν στους δήμους πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου τουλάχιστον για τα δύο τελευταία έτη.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευμένο ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε προστατευμένο ανήλικο. Το ανώτερο όριο είναι 200.000 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη -στο σύνολό της- το ποσό των 6.000 ευρώ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σκάφη αναψυχής ΙΧ, αεροσκάφη, ελικόπτερα ΙΧ, ανεμόπτερα και πισίνες. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων να μην υπερβαίνει το ύψος του εισοδήματος.

Εισοδηματικά κριτήρια: Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες χωρίς άλλα εισοδήματα παίρνουν το σύνολο του ποσού. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του «πραγματικού εισοδήματος» από το όριο που έχει τεθεί με την απόφαση. Ως «πραγματικό εισόδημα» θεωρείται το συνολικό καθαρό εισόδημα των τελευταίων 12 μηνών – μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/11- συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που ανταλλάσσεται από τον φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται: αντικειμενική δαπάνη και τεκμήρια διαβίωσης, το 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και τα ποσά από πηγές κατάρτισης, η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος. Για παράδειγμα ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί έχει ετήσιο πραγματικό εισόδημα 1.200 ευρώ (το ποσό προσδιορίζεται με βάση όσα ήδη αναφέρθηκαν). Το πραγματικό εισόδημα θα αφαιρεθεί από το αρχικό ποσό της επιδότησης (δηλαδή 4.200 μείον 1.200) και η οικογένεια θα πάρει 3.000 ευρώ τον χρόνο.