ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ προς τράπεζες: Επιταχύνετε τον ρυθμό μείωσης των κόκκινων δανείων

Προειδοποίηση για ανεπαρκή μείωση των κόκκινων δανείων απεύθυνε η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

Η ΤτΕ καλεί τις τράπεζες να εντείνουν τις προσπάθειες. Προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα ζητά από τα πιστωτικά ιδρύματα να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Το απόθεμα των ΜΕΔ μειώθηκε κατά το 2018. Και ανήλθε στο 45,4% του συνολικού χαρτοφυλακίου (ή σε 81,8 δισεκ. ευρώ). Έναντι ποσοστού 47,2% ή 94,4 δισεκ. ευρώ το 2017. Η μείωση του αποθέματος των ΜΕΔ που έχει επιτευχθεί ενισχύει το επιχείρημα ότι συνολικά ο πιστωτικός κίνδυνος σε επίπεδο συστήματος έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και επιπρόσθετα ότι η περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση καθίσταται πλέον καθοριστικής σημασίας.

Για το λόγο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης μίας συστημικής λύσης προκειμένου οι τράπεζες να προχωρήσουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους σχεδίου, την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και συνεπώς και στη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.