ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πως θα επιλέγονται τα στελέχη στο δημόσιο

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΘΕΣΗ

newego_LARGE_t_1101_54268736

 

Στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, εισάγεται αύριο προς συζήτηση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο.

Η συνέντευξη θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για την επιλογή των γενικών διευθυντών και διευθυντών του δημοσίου, ενώ δευτερεύοντα ρόλο θα έχουν τα μόρια (γραπτές εξετάσεις, τυπικά προσόντα κλπ). Ειδικότερα, οι γενικοί διευθυντές θα επιλέγονται κατά 70% με βάση τη συνέντευξη και 30% με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν, οι διευθυντές κατά 60% βάσει της συνέντευξης και οι τμηματάρχες κατά 50%.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εισάγει ταυτόχρονα δύο δικλίδες ασφαλείας για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας της συνέντευξης:

  • Από τη συνέντευξη θα αξιολογούνται με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες
  • Θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, προτεινόμενα από το ΑΣΕΠ, με τη συμμετοχή στελέχους από τον ιδιωτικό τομέα.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται με τέσσερα βασικά κριτήρια

1. Θα αποτελεί μία προσχεδιασμένη μέθοδο αξιολόγησης.

2. Θα υπάρχουν κοινά κριτήρια για όλους, που θα προκύπτουν από την περιγραφή της θέσης.

3. Θα υφίσταται πάνελ αξιολογητών με συγκεκριμένους ρόλους και πιστοποιημένη ικανότητα διεξαγωγής συνέντευξης.

4. Οι ερωτήσεις θα είναι συγκεκριμένης μεθοδολογίας και κοινές για όλους.