ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 21 παραμένουν οι έδρες της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Παρασκευή απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων σε κάθε κράτος μέλος που θα εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029.

Η απόφαση ορίζει τον αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 720 ενόψει των δημογραφικών αλλαγών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πρόσθετες θέσεις έχουν κατανεμηθεί στο Βέλγιο (+1), τη Δανία (+1), την Ιρλανδία (+1), την Ισπανία (+2), τη Γαλλία (+2), τη Λετονία (+1), τη Ολλανδία (+2), την Αυστρία (+1), την Πολωνία (+1), τη Σλοβενία (+1), τη Σλοβακία (+1) και τη Φινλανδία (+1).

Η σημερινή απόφαση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα απαραίτητα εσωτερικά μέτρα για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029.

Αριθμός Μελών ανά κράτος μέλος 2024-2029

Αυστρία 20

Βέλγιο 22

Βουλγαρία 17

Γαλλία 81

Γερμανία 96

Δανία 15

Ελλάδα 21

Εσθονία 7

Ιρλανδία 14

Ισπανία 61

Ιταλία 76

Κροατία 12

Κύπρος 6

Λετονία 9

Λιθουανία 11

Λουξεμβούργο 6

Μάλτα 6

Ολλανδία 31

Ουγγαρία 21

Πολωνία 53

Πορτογαλία 21

Ρουμανία 33

Σλοβακία 15

Σλοβενία 9

Σουηδία 21

Τσεχική Δημοκρατία 21

Φινλανδία 15