ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνολικά αποτελέσματα από την Αρκαδία

1ο εκλογικό τμήμα Τρίπολης

Ψήφισαν 315

Έγκυρα 311

Μεϊμαράκης 162

Μητσοτάκης 149

2ο εκλογικό τμήμα Τρίπολης

Ψήφισαν 252

Έγκυρα 251

Μεϊμαράκης 144

Μητσοτάκης 107

3ο εκλογικό τμήμα Τρίπολης

Ψήφισαν 276

Έγκυρα 276

Μεϊμαράκης 147

Μητσοτάκης 129

4ο εκλογικό τμήμα Τρίπολης

Ψήφισαν 295

Έγκυρα 290

Μεϊμαράκης 158

Μητσοτάκης 132

5ο εκλογικό τμήμα Λεβιδίου

Ψήφισαν 86

Έγκυρα 86

Μεϊμαράκης 48

Μητσοτάκης 38

6ο εκλογικό τμήμα Τεγέας

Ψήφισαν 107

Έγκυρα 107

Μεϊμαράκης 61

Μητσοτάκης 46

7ο εκλογικό τμήμα Άστρους

Ψήφισαν 171

Έγκυρα 171

Μεϊμαράκης 66

Μητσοτάκης 105

8ο εκλογικό κέντρο Άστρους

ψήφισαν 174

Έγκυρα 173

Μεϊμαράκης 72

Μητσοτάκης 101

9ο εκλογικό τμήμα Λεωνιδίου

Ψήφισαν 294

Έγκυρα 290

Μειμαράκης 157

Μητσοτάκης 133

10ο εκλογικό τμήμα Τυρού

Ψήφισαν 124

Έγκυρα 124

Μεϊμαράκης 92

Μητσοτάκης 32

11ο εκλογικό τμήμα Τροπαίων

Ψήφισαν 98

Έγκυρα 98

Μεϊμαράκης 78

Μητσοτάκης 20

12ο εκλογικό τμήμα Βυτίνας

Ψήφισαν 37

Έγκυρα 37

Μεϊμαράκης 11

Μητσοτάκης 24

13ο εκλογικό τμήμα Δημητσάνας

Ψήφισαν 45

Έγκυρα 44

Μεϊμαράκης 24

Μητσοτάκης 20

14ο εκλογικό τμήμα Μεγαλόπολης

Ψήφισαν 180

Έγκυρα 177

Μεϊμαράκης 120

Μητσοτάκης 57

15ο εκλογικό τμήμα Μεγαλόπολης

Ψήφισαν 166

Έγκυρα 161

Μεϊμαράκης 104

Μητσοτάκης 57

 

Πηγή: kalimera-arkadia.gr