ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μεσημέρι στα χέρια του Μειμαράκη , η έκθεση της ΤτΕ

Provopoulos_1

Στη Βουλή και στο υπουργικό συμβούλιο κατατίθεται το μεσημέρι η Ετήσια Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2013-2014, της Τραπέζης της Ελλάδος , από τον Γιώργο Προβόπουλο.

Στην έκθεση θα υπογραμμίζεται πως η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης και ότι μετά από μια εξαετή ύφεση το ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2014, ενώ τονίζεται πως επανέρχεται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς η δημοσιονομική προσαρμογή έχει καλύψει μεγάλη διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, καταλήγοντας σε αξιόλογο πρωτογενές πλεόνασμα το 2013.

Υπάρχουν σημεία για την ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητα ως προς το κόστος εργασίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές δεν έχει ακόμη καλύψει ολόκληρη την απώλεια. Παράλληλα θα σημειώνεται πως το τραπεζικό σύστημα αναδιατάσσεται πάνω σε νέες, υγιείς βάσεις, δυνάμενο πλέον να συμβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση των ομαλών χρηματοδοτικών συνθηκών στην πραγματική οικονομία. Πάντως θα υπάρχει ειδική αναφορά πως

οι τράπεζες οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των πραγματικά βιώσιμων επιχειρήσεων, νέων και παλαιών, στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών συμπράξεων, ώστε να ενισχυθεί ο δυναμισμός, η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων εταιριών στις διεθνείς αγορές και στην υποστήριξη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση γενναίων κλαδικών αναδιαρθρώσεων.