slider

Πώς θα διατεθούν άτοκα δάνεια 1,5 δισ. για στέγη σε νέους

Οι σχετικές εξαγγελίες που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από το βήμα της ΔΕΘ, θα εστιάζονται στο σκέλος της αξιοποίησης σχετικών κονδυλίων από τη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), που αναμένεται να υπερβούν το 1,5 δισ. ευρώ.

Ο στόχος της νέας στεγαστικής πολιτικής είναι να επικεντρωθεί στους νέους, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δυνατότητα για να εξασφαλίσουν στο μέλλον φτηνή στέγη. Θα υπάρχει ηλικιακή προσέγγιση της παροχής, καθώς θα αφορά νέα ζευγάρια έως 40 ετών. Ουσιαστικά η φτηνή στέγη θα παρέχεται στους νέους εργαζόμενους, ανεξάρτητα εάν η παροχή θα ληφθεί και από τους δύο, ως ζευγάρι, ή μόνο από τον έναν. Μάλιστα, στην περίπτωση που θα εργάζονται και τα δύο μέλη του ζευγαριού, τότε η πριμοδότηση ενδέχεται να είναι υψηλότερη, ως επιπλέον κίνητρο.

Στις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας είναι να υπάρξουν προγράμματα χορήγησης άτοκων δανείων που θα αφορούν την αγορά, ή ακόμα και την επισκευή της πρώτης κατοικίας νέων ζευγαριών. Στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αναμένεται να αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις η οικονομική στήριξη που θα δοθεί θα είναι υπό μορφή κρατικής χρηματοδότησης και σε ποιες θα θεωρείται άτοκο δάνειο. Υπολογίζεται ότι θα μπορεί να δοθεί ένα ποσό στήριξης έως 25.000 ευρώ, το οποίο θα προσαυξάνεται με 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Στην περίπτωση του δανείου θα ορίζεται μια περίοδος αποπληρωμής, που θα είναι το λιγότερο 15 έτη. Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα τεθούν θα λειτουργούν επιπρόσθετα με το ηλικιακό όριο που θα υπάρχει, έτσι ώστε να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια απ’ αυτή την πρωτοβουλία.

 

Επιδότηση ενοικίου

Παράλληλα θα υπάρξει ειδική μέριμνα για να προχωρήσει η επιδότηση ενοικίου, μέσω του ΟΠΕΚΑ, που θα απευθύνεται όμως σε ευρύτερες ομάδες πολιτών. Σε κάθε περίπτωση η έμφαση θα δοθεί στα νέα, ηλικιακά, ζευγάρια, και δεν πρόκειται να υπάρξει περιορισμός μόνο σε όσους είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Το όριο που θα τεθεί θα είναι υψηλότερο, έτσι ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερη μάζα πολιτών. Σήμερα, η επιδότηση είναι έως τα 210 ευρώ τον μήνα για εισοδήματα έως 7.000 ευρώ ετησίως.

Το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η Κυβέρνηση έχει σταδιακή αξιοποίηση και των κενών ακινήτων τα οποία θα είναι στο μέλλον διαθέσιμα προς ενοικίαση. Θα προηγηθεί αρχικά η πλήρης καταγραφή τους και εν συνεχεία η αξιολόγησή τους, ώστε να τεθούν προς διάθεση. Θα υπάρξουν μια σειρά από προγράμματα που πάλι θα απευθύνονται σε νέα ζευγάρια, έτσι ώστε με ένα χαμηλό ενοίκιο να τους παραχωρείται στέγη. Τα προγράμματα αυτά θα απευθύνονται όχι μόνο σε νέους που εργάζονται, αλλά και σε άνεργους. Στη δεύτερη περίπτωση, ο άνεργος – εν δυνάμει δικαιούχος, θα στηρίζεται ώστε να μπορέσει να βρει εργασία, έτσι ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στη μηνιαία επιβάρυνση ενός χαμηλού ενοικίου. Ο στόχος είναι σε βάθος κάποιων ετών, τα ακίνητα αυτά να περάσουν στην κατοχή των ενοικιαστών, υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν. Θα υπάρχει μείωση του ποσού που θα προκύπτει από την αξία του ακινήτου, ανάλογη με τα ενοίκια που έχουν καταβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Πρόκειται για μια διαδικασία μακροχρόνιας μίσθωσης, που στοχεύει στο να οδηγήσει στην απόκτηση κύριας κατοικίας.

 

Από το 2023

Οι εξαγγελίες που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη για τη στεγαστική πολιτική θα επισημαίνουν ότι η αφετηρία της θα είναι το 2023. Τα κονδύλια που θα αξιοποιηθούν θα προκύψουν από τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΛΕΚΕΠ), που βρίσκεται στη ΔΥΠΑ και διαθέτει ανάλογο αποθεματικό. Άλλωστε, υπάρχουν μηνιαίες εισφορές που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους και αποδίδονται στον Οργανισμό, έτσι ώστε να μπορεί να στηριχθεί πρακτικά η συγκεκριμένη κοινωνική πολιτική.

Τέλος, θα προωθηθούν και συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να υπάρξει ανέγερση κατοικιών, υπό μορφή οικιστικών συγκροτημάτων. Θα έπεται ο διαμοιρασμός των σπιτιών που θα προκύψουν, κατά το ήμισυ στους ιδιώτες που θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και κατά το ήμισυ στη ΔΥΠΑ. Με τη σειρά της η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα εκχωρεί τις κατοικίες που θα έχει στη διάθεσή της,σε νέα ζευγάρια. Ήδη, πάντως, ο Οργανισμός έχει στη διάθεσή του 170 ακίνητα. Βέβαια, τα περισσότερα απ’ αυτά δεν είναι προς παραχώρηση, καθώς χρήζουν ανακαίνισης για να καταστούν λειτουργικά. Όμως η διαδικασία ανακαίνισής τους για χρήση κοινωνικής κατοικίας αποτελεί στόχο και της σημερινής διοίκησης του Φορέα.