ΥΓΕΙΑ

Ανακαλείται φάρμακο για διατήρηση μοσχευμάτων

Στην ανάκληση παρτίδας φαρμάκου, λόγω ποιοτικών προβλημάτων, προχώρησε ο ΕΟΦ.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ αφορά στην παρτίδα 110922 (ημερ.λήξης 09-05-2024) του φαρμάκου «BELZER UW SOL.ORG.PR 1L».

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η απόφαση λήφθηκε κατόπιν ενημέρωσης του παραγωγού για ποιοτικά προβλήματα: διαρροή/θολότητα/αποχρωματισμός/παρουσία σωματιδίων.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

«Την ανάκληση της παρτίδας 110922 (ημερ.λήξης 09-05-2024) του φαρμακευτικού προϊόντος BELZER UW SOL.ORG.PR 1L, κατόπιν ενημέρωσης του παραγωγού για ποιοτικά προβλήματα: διαρροή/θολότητα/αποχρωματισμός/παρουσία σωματιδίων

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του ΙΦΕΤ. Το ΙΦΕΤ, ως Κάτοχος Άδειας κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να αποσύρει την εν λόγω παρτίδα από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».