ΥΓΕΙΑ

Βορίδης: φαρμακευτική κάλυψη για τους ανασφάλιστους

Βορίδης

 

Έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας θα παρέχεται και φαρμακευτική, πέραν της νοσοκομειακής, κάλυψη για τους ανασφάλιστους, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας. Μάκης Βορίδης.

Σε ομιλία του στο Athens Health Forum ο κ. Βορίδης τόνισε την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, μέσω ανακατανομής των φόρων και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαφοροποιηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, οι οποίες, όμως, θα προωθηθούν με ορθολογικό τρόπο ώστε να επιτρέψουν την αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων.

Όπως τόνισε ο κ. Βορίδης οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν «πρώτον, την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  Δεύτερον, τη διοικητική αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευομένων φορέων. Τρίτον, την καθολική κάλυψη υγείας του πληθυσμού. Τέταρτον, την εξασφάλιση βιωσιμότητας του συστήματος. Πέμπτον, τη διασφάλιση της ψυχικής αλλά και της δημόσιας υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Και έκτον, τον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων για την εξασφάλιση της υγείας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων».

Όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, τόνισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη μείωση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν για τον εξορθολογισμό της, χωρίς περαιτέρω συμπίεση.

Το στρατηγικό σχέδιο για την υγεία

Επίσης τόνισε ότι το στρατηγικό σχέδιο του τομέα υγείας αναλύεται ως εξής:

  • «Πρώτον, στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων καθώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής σοβαρών διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την διοικητική αναδιοργάνωση του συστήματος, την αύξηση της αποδοτικότητάς του, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων μονάδων υγείας.
  • Δεύτερον, στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα παρέχοντας δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας από οικονομικά ασθενείς πολίτες, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.Επί παραδείγματι, η απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης για μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού, η συρρίκνωση των υπηρεσιών και η αυξανόμενη γεωγραφική απομόνωση των κατοίκων δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, επιδείνωσε την ήδη μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει την υλοποίηση της παρέμβασης του Health Safety Net, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ανασφάλιστους πολίτες, καθώς και προσδιορισμού των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.Η παρέμβαση βρίσκεται σε ευθεία σχέση με όσα αναφέρονται στο νόμο 4238/2014 για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αυτού.  Είναι σαφές ότι, για την εφαρμογή όλων όσων αναφέρονται στο νόμο αυτό, θα αξιοποιηθεί το σύνολο της υφισταμένης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδοτήσεως, ενώ θα υπάρξει η μόχλευση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.
  • Τρίτον, στην υλοποίηση δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την επιλεκτική και στοχευμένη αναβάθμιση των υποδομών. Μέσα στο σύγχρονο σύστημα υγείας, σε επίπεδο περιφέρειας, είναι δυνατόν να επιτύχουμε την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της χώρας ακόμη και αυτών που βρίσκονται στις πιο δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Η επόμενη προγραμματική περίοδος αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη χώρα να ολοκληρώσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό σε δημόσια νοσοκομεία».